Datum: 15. 3. 2020
 
Zadeva: Nujno obvestilo
 
Dragi otroci, učenci, starši, zaposleni v VIZ!
Danes je vlada sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in samostojnih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah.

Vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, srednje šole, višje strokovne šole, univerze in samostojni visokošolski zavodi, domovi za učence, dijaški domovi, študentski domovi, organizacije za izobraževanje odraslih do preklica ostajajo zaprti.

Do nadaljnjega je ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje.

Lepo prosimo za razumevanje, hkrati pa vas iskreno naprošamo, da spremljate in sledite navodilom naše vlade. Le če bomo dosledno izvrševali navodila, bomo premagali tudi to izredno situacijo, ki je, verjamem, za vse nas skrajno neprijetna in težka.

Toplo naprošam vse tiste, ki lahko družinam z otroki, ki potrebujejo varstvo, priskočite na pomoč pri varovanju njihovih otrok – še posebej imam v mislih otroke, katerih starši morajo biti v službah po bolnišnicah, policiji in vojski - da to storite.

Spoštovani, hvala vam, ker sledite navodilom in tako delujete samozaščitno. Bodimo solidarni drug do drugega, da nas skupna skrb kmalu pripelje nazaj v normalna življenja.

Skupaj nam bo uspelo! Pazite nase in ostanite zdravi.
Blanka Nerad, ravnateljica

Odlok:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Novice/Koronavirus-13-3-20/Odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih.doc

 

 

VIZIJA VRTCA IN ŠOLE

RASTEMO SKUPAJ - ZA MAJHNE IN VELIKE,

ZA DANES IN JUTRI.

MED SEBOJ SE SPOŠTUJEMO,

SI ZAUPAMO IN SI POMAGAMO.

S PISANO PONUDBO RIŠEMO PRIHODNOST.

 Main menu 2

EU Copyright | Page