PROTOKOL IN AKTIVNOSTI SKLADNO S HIGIENSKIMI PRIPOROČILI ZA VRTEC PRI OŠ FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS CoV - 2 

 
BSH RAZVESELIL OTROKE V VRTCU GORNJI GRAD IN BOČNA
Podjetje BSH letos obeležuje 50. obletnico delovanja v Nazarjih. Kot  družbeno odgovorno podjetje tudi tesno sodeluje z lokalnim prebivalstvom in kot plod takega sodelovanja so se odločili, da vrtčevskim otrokom v Gornjem Gradu in Bočni popestrijo odhod na počitnice. Tako so 19. 6. 2020 otroci od predstavnic podjetja BSH, ge. Kolar in ge. Grašič, prejeli didaktične table z dodatki, ki jim bodo v pomoč in popestritev bivanja v vrtcu. Velike oči in razmišljanja »le kaj je tu notri« so ob razkritju vsebine teh škatel postale iskrive, njihovi lastniki pa nasmejani. Še enkrat: »Hvala BSH«.
Katarina Tiršek

Fotografije dogodka si lahko ogledate v fotogaleriji vrtca, pod zavihkom Dogodki Gornji Grad in Dogodki Bočna.
 

 

25. 5. 2020

ZAPRTJE RAZPISA ZA VRTEC
Vlada je na 46. dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020.
Ker s 1. 6. 2020 ukrepi prenehajo veljati, se bo razpis za vpis otrok v vrtec zaprl 9. 6. 2020.

 


 

 

11. 5. 2020
 


1. 4. 2020

NUJNO OBVESTILO V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM ZA VPIS OTROK V VRTEC V ŠOLSKEM LETU 2020/2021  Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo. Roki za oddajo vlog na vse javne razpise, ki so v teku, se podaljšajo in se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov po ZZUSUDJZ. Prenehanje ukrepov ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije oz. bodo ukrepi veljali najdlje do 1. julija 2020. O začetku teka in zaključku osemdnevnega roka vas bomo obvestili na temu mestu. Kljub temu, da začasno roki za prijavo na javne razpise ne tečejo, so ti odprti in lahko pošljete prijavo po predpisanem postopku – pravilno označene ovojnice oddate izključno kot priporočene pošiljke preko klasične pošte na naslov šole, ki je naveden v javnem razpisu. Vlog ne morete oddati osebno v tajništvu šole ali na sedežih enot vrtca. Prav tako ne pošiljajte vlog po klasični pošti na naslova enot vrtca.
 
Lep pozdrav
 


 
 
   
Datum: 15. 3. 2020
 
Zadeva: Nujno obvestilo
 
Dragi otroci, učenci, starši, zaposleni v VIZ!
Danes je vlada sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in samostojnih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah.

Vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, srednje šole, višje strokovne šole, univerze in samostojni visokošolski zavodi, domovi za učence, dijaški domovi, študentski domovi, organizacije za izobraževanje odraslih do preklica ostajajo zaprti.

Do nadaljnjega je ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje.

Lepo prosimo za razumevanje, hkrati pa vas iskreno naprošamo, da spremljate in sledite navodilom naše vlade. Le če bomo dosledno izvrševali navodila, bomo premagali tudi to izredno situacijo, ki je, verjamem, za vse nas skrajno neprijetna in težka.

Toplo naprošam vse tiste, ki lahko družinam z otroki, ki potrebujejo varstvo, priskočite na pomoč pri varovanju njihovih otrok – še posebej imam v mislih otroke, katerih starši morajo biti v službah po bolnišnicah, policiji in vojski - da to storite.

Spoštovani, hvala vam, ker sledite navodilom in tako delujete samozaščitno. Bodimo solidarni drug do drugega, da nas skupna skrb kmalu pripelje nazaj v normalna življenja.

Skupaj nam bo uspelo! Pazite nase in ostanite zdravi.
Blanka Nerad, ravnateljica

Odlok:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Novice/Koronavirus-13-3-20/Odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih.doc

 

 

VIZIJA VRTCA IN ŠOLE

RASTEMO SKUPAJ - ZA MAJHNE IN VELIKE,

ZA DANES IN JUTRI.

MED SEBOJ SE SPOŠTUJEMO,

SI ZAUPAMO IN SI POMAGAMO.

S PISANO PONUDBO RIŠEMO PRIHODNOST.

 Main menu 2

EU Copyright | Page