ANALIZA ANKETE O ZADOVOLJSTVU STARŠEV Z VRTCEM

ANALIZA ANKETE O ZADOVOLJSTVU STARŠEV Z VRTCEM

Sklep o začasnem izpisu in daljši odsotnosti otroka iz vrtca

ZAPRTJE RAZPISA ZA VRTEC

Vlada je na 46. dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020.
Ker s 1. 6. 2020 ukrepi prenehajo veljati, se bo razpis za vpis otrok v vrtec zaprl 9. 6. 2020.

Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV

NUJNO OBVESTILO V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM ZA VPIS OTROK V VRTEC V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Nujno obvestilo: Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo. Roki za oddajo vlog na vse javne razpise, ki so v teku, se podaljšajo in se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov po ZZUSUDJZ. Prenehanje ukrepov ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije oz. bodo ukrepi veljali najdlje do 1. julija 2020.

NUJNO OBVESTILO

ODREDBA O ZAPRTJU ŠOL IN VRTCEV

Dragi otroci, spoštovani starši!

Akcijski načrt (korona virus) in nekaj obvestil

Dragi učenci, spoštovani starši!

ODPOVED PRIREDITVE "POMLADNA SREČA"

Spoštovani!

Obveščamo vas, da zaradi potrjenega primera okužbe s KORONAVIRUSOM v naši neposredni bližini, odpovedujemo načrtovano prireditev 10. 3. 2020 ob 17. uri.

Prireditev bomo prestavili predvidoma v mesec april.

StraniMain menu 2

EU Copyright