SKLEP O DELU VRTCA V ZMANJŠANEM OBSEGU

OBVESTILO O PODALJŠANJU VLADNIH UKREPOV

DOPIS K OBVESTILU O NUJNEM VARSTVU OTROK

OBVESTILO O NUJNEM VARSTVU OTROK

ANALIZA ANKETE O ZADOVOLJSTVU STARŠEV Z VRTCEM

ANALIZA ANKETE O ZADOVOLJSTVU STARŠEV Z VRTCEM

Sklep o začasnem izpisu in daljši odsotnosti otroka iz vrtca

ZAPRTJE RAZPISA ZA VRTEC

Vlada je na 46. dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020.
Ker s 1. 6. 2020 ukrepi prenehajo veljati, se bo razpis za vpis otrok v vrtec zaprl 9. 6. 2020.

Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV

NUJNO OBVESTILO V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM ZA VPIS OTROK V VRTEC V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Nujno obvestilo: Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo. Roki za oddajo vlog na vse javne razpise, ki so v teku, se podaljšajo in se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov po ZZUSUDJZ. Prenehanje ukrepov ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije oz. bodo ukrepi veljali najdlje do 1. julija 2020.

StraniMain menu 2

EU Copyright