Predstavitev vrtca

   JAVNI VZGOJNO - VARSTVENI ZAVOD
        ENOTI: VRTEC GORNJI GRAD in BOČNA
 Vrtec je ustvarjalna hiša, v kateri drug drugega bogatimo z medsebojnim sodelovanjem,
spoštovanjem, strpnostjo in iskrenostjo.

 

RASTEMO SKUPAJ - ZA MAJHNE IN VELIKE,
ZA DANES IN JUTRI.
MED SEBOJ SE SPOŠTUJEMO,SI ZAUPAMO IN SI POMAGAMO.
S PISANO PONUDBO RIŠEMO PRIHODNOST 

                                                (vizija vrtca in šole)

Je javni vzgojno-varstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Gornji Grad.
Deluje pod okriljem OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad.
Enota Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, Gornji Grad.
S svojim delovanjem je pričela 12. februarja 1979.
Enota Bočna, Bočna 53, Gornji Grad.
S svojim delovanjem je pričela 15. novembra 1978.
 
Ravnateljica: Blanka Nerad, prof. mag. inkl. ped.
Pomočnik ravnatelja: Natalija Stakne, prof. soc.in zgo.
Svetovalna delavke: Tanja Mermal, soc. pedagoginja

VELIKO LEPIH DOŽIVETIJ IN PRIJETNO POČUTJE V NAŠEM VRTCU VAM IN VAŠIM OTROKOM ŽELI
KOLEKTIV VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJIC VTRCA GORNJI GRAD IN BOČNA


Main menu 2

EU Copyright | Page