NUJNO OBVESTILO V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM ZA VPIS OTROK V VRTEC V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Nujno obvestilo: Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo. Roki za oddajo vlog na vse javne razpise, ki so v teku, se podaljšajo in se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov po ZZUSUDJZ. Prenehanje ukrepov ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije oz. bodo ukrepi veljali najdlje do 1. julija 2020. O začetku teka in zaključku osemdnevnega roka vas bomo obvestili na temu mestu. Kljub temu, da začasno roki za prijavo na javne razpise ne tečejo, so ti odprti in lahko pošljete prijavo po predpisanem postopku – pravilno označene ovojnice oddate izključno kot priporočene pošiljke preko klasične pošte na naslov šole, ki je naveden v javnem razpisu. Vlog ne morete oddati osebno v tajništvu šole ali na sedežih enot vrtca. Prav tako ne pošiljajte vlog po klasični pošti na naslova enot vrtca.Main menu 2

EU Copyright | Article