ZAPRTJE RAZPISA ZA VRTEC

Vlada je na 46. dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020.
Ker s 1. 6. 2020 ukrepi prenehajo veljati, se bo razpis za vpis otrok v vrtec zaprl 9. 6. 2020.Main menu 2

EU Copyright | Article