Nadstandardne dejavnosti

Nadstandardne dejavnosti se izvajajo po programu vrtca in jih  staršem ni potrebno dodatno financirati, ker jih izvajajo strokovne delavke vrtca, in sicer:

  • zgodnje učenje angleškega jezika,
  • ustvarjalne delavnice,
  • plesne vaje,
  • pevski zbor,
  • vrtec v naravi se izvaja v obeh enotah vsaka dva meseca oz. glede na vremenske razmere (strokovne delavke vrtca).

Nadstandardne dejavnosti se izvajajo izven programov vrtca in jih financirajo starši:

  • smučarski tečaj (učitelj smučanja - zunanji sodelavec),
  • plavalni tečaj (učitelj plavanja - zunanji sodelavec),
  • športna vadba (učitelj športne vzgoje - zunanji sodelavec),
  • sodelovanje vrtca s KD Jurij Mozirje – ogled 5 lutkovnih predstav v Mozirju,
  • JU - JITSU ( učitelj Ju - Jitsa - zunanji sodelavec). 


Main menu 2

EU Copyright | Page