Sodelovanje s starši

Pogovori o otroku so individualni pogovori med vzgojiteljem in starši.

Potekajo po medsebojnem dogovoru vse leto ali na govorilnih urah vsak prvi torek v mesecu od 15.00 do 16.00 ure oziroma po dogovoru.

Roditeljski sestanki so temeljna oblika skupnega druženja, planirana 2-krat letno
(september 2018 in marec 2019).

Pozdrav jeseni ( oktober).

Novoletni bazar ( november ).

Družinsko obarvan mesec marec ( prireditev ob dnevu žena oz. materinskem dnevu).

Kotički za starše so namenjeni sprotnemu obveščanju staršev o življenju in delu vrtca.

Druga srečanja so lahko: skupni izleti, debatni večer, praznovanja, odprte igralnice, skupno zbiranje materiala, zaključno srečanje otrok in staršev.

Svet staršev: predstavniki staršev iz vrtca so v svetu staršev, eden tudi v svetu zavoda. 

           
PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV:

  • skupina SONČKI: 
  • skupina LUNICE: 
  • skupina MAVRICE:
  • skupina ZVEZDICE: 
  • skupina ČEBELICE: 
  • skupina  PIKAPOLONICE:

 Main menu 2

EU Copyright | Page