Sodelovanje s starši

Pogovori o otroku so individualni pogovori med vzgojiteljem in starši.Potekajo po medsebojnem dogovoru vse leto ali na govorilnih urah vsak prvi torek v mesecu od 15.00 do 16.00 ure oziroma po dogovoru.
Roditeljski sestanki so temeljna oblika skupnega druženja, planirana 2-krat letno(september 2018 in marec 2019).
Pozdrav jeseni (oktober).
Novoletni bazar (november).
Družinsko obarvan mesec marec (prireditev ob dnevu žena oz. materinskem dnevu).
Kotički za starše so namenjeni sprotnemu obveščanju staršev o življenju in delu vrtca.
Druga srečanja so lahko: skupni izleti, debatni večer, praznovanja, odprte igralnice, skupno zbiranje materiala, zaključno srečanje otrok in staršev.
Svet staršev: predstavniki staršev iz vrtca so v svetu staršev, eden tudi v svetu zavoda. 

           
 

 Main menu 2

EU Copyright | Page