Sodelovanje s starši

Pogovori o otroku so individualni pogovori med vzgojiteljem in starši.Potekajo po medsebojnem dogovoru vse leto v dopoldanskem času ali na govorilnih urah vsak prvi torek v mesecu od 17.00 do 18.00 ure.
Roditeljski sestanki so temeljna oblika skupnega druženja, planirana 3-krat letno.
Pozdrav jeseni (oktober).
Novoletni bazar (november).
Družinsko obarvan mesec marec (prireditev ob dnevu žena oz. materinskem dnevu).
Oglasne deske za starše so namenjene sprotnemu obveščanju staršev o življenju in delu vrtca.
Druga srečanja so lahko: skupni izleti, debatni večer, praznovanja, odprte igralnice, skupno zbiranje materiala, zaključno srečanje otrok in staršev.
Svet staršev: predstavniki staršev iz vrtca so v svetu staršev, eden tudi v svetu zavoda. 

           
 

 Main menu 2

EU Copyright | Page