Obveznosti staršev do vrtca

Starši so dolžni:

  • upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu (daljša prisotnost se doplača),
  • spoštovati poslovalni čas vrtca,
  • priti po otroka, ki v vrtcu zboli, v najkrajšem možnem času,
  • javiti odsotnost otroka preko programa Web vrtec,
  • sporočiti nalezljivo bolezen ter vse posebnosti, ki jih vzgojno osebje mora poznati,
  • redno plačevati ceno programa.

Vrtec je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Izjemoma pa bo zaprt, če v dneh pred prazniki ne bo vpisanih otrok.

Vrtec Bočna bo predvidoma zaprt od 13. 7. 2020 do 14. 8. 2020 oz. po dogovoru s starši
 

VELIKO LEPI DOŽIVETIJ IN PRIJETNO POČUTJE V NAŠEM VRTCU VAM IN VAŠIM OTROKOM ŽELI
KOLEKTIV VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJIC VRTCA GORNJI GRAD IN BOČNA

ravnateljica Blanka Nerad, prof. mg. inkl. ped.Main menu 2

EU Copyright | Page