Prosta mesta

Predvidena prosta mesta pred vpisom
Šolsko leto se prične s 1. septembrom, ko odide v šolo nova generacija otrok. Tako nastanejo v vrtcu prosta mesta. Vrtec najprej razvrsti po oddelkih že vključene otroke, ostala prosta mesta so na razpolago vpisanim otrokom.

Prosta mesta med šolskim letom
Prosta mesta lahko kadarkoli preverite na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Tabela prostih mest objavljena na MIZŠ (zunanja povezava)

 Main menu 2

EU Copyright | Page